Projekty i budowa linii kablowych – jak przebiega?

Rosnące zapotrzebowanie na energie elektryczną związane jest z rozwojem gospodarczym. Prąd doprowadzany jest do obiektów prywatnych i obiektów użyteczności publicznej jest dostarczany za pomocą linii kablowych. Pozwalają na transportowanie prądu stałego i przemiennego. 

Czym są linie kablowe?

Linie kablowe to linie ułożone zarówno w ziemi, jak i prowadzone w kanałach kablowych w ścianie, rurach czy konstrukcjach. Dzięki nim dostarczany jest prąd. Dlatego też projektowanie i budowa linii kablowych w Piotrkowie Trybunalskim pozwala na zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa przesyłu. To ważne z punktu widzenia rozwoju kolejnych przedsiębiorstw. Dzięki projektowaniu nowych linii kablowych, dostarczanie energii elektrycznej jest możliwe do kolejnych obiektów, bez zakłócenia pracy pozostałych. Projektowanie linii podlega ograniczeniom, wynikającym z norma europejskich i krajowych oraz prawa energetycznego i budowlanego.

Linie kablowe składają się z kabla wielożyłowego, wiązki kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym oraz kilku kabli jedno- i wielożyłowych. Ich głównym zadaniem jest doprowadzanie energii elektrycznej do określonych obszarów. Stosowane są najczęściej wówczas, gdy nie można zastosować linii napowietrznej.

Jakie jest zastosowanie linii kablowej?

Projektowanie i budowa linii kablowych często jest bardziej skomplikowana niż budowa linii napowietrznych. Wymaga wykonania wielu prac, jak na przykład przeciski pneumatyczne w Piotrkowie Trybunalskim. Utrudniony lub niemożliwy montaż linii napowietrznych, wymaga zaprojektowania linii kablowych. Wynika to z konieczności przeprowadzenia linii elektroenergetycznej przez duży zbiornik wodny czy planowanej modernizacji, wynikające ze zwiększonego poboru energii elektrycznej. Silne zurbanizowanie terenu również wpływa na niemożność budowy linii napowietrznych. Wówczas najlepszym rozwiązaniem są linie kablowe.

Kable energetyczne są izolowane i odpowiednio chronione, dzięki specjalnej powłoce, która zapobiega uszkodzeniom, zwłaszcza mechanicznym.