tsl

Co należy rozumieć pod skrótem TSL?

Tajemniczo brzmiący skrót TSL to pierwsze litery słów: transport, spedycja i logistyka. Jest to ogólne określenie branży, która obejmuje cały proces prowadzący od nadania do odebrania przesyłki zarówno na terenie kraju, jak i pomiędzy różnymi państwami. Branża TSL składa się z wielu elementów, które umożliwiają wykonanie usługi przetransportowania ładunku z punkt A do punktu B w sposób zorganizowany. Wyjaśniamy, czym są części składowe TSL!

T – czyli transport

Transport to branża zajmująca się przemieszczaniem ładunków i osób przy pomocy określonego środka transportu. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje transportu:

  1. lądowy – środkiem transportu jest w tym przypadku samochód lub pociąg;
  2. powietrzny – środek transportu to samoloty i helikoptery;
  3. morski – środkiem transportu są statki i promy.

Transport może odbywać się na mniejsze lub większe odległości, a także w granicach jednego kraju lub między różnymi krajami. Profesjonalnym transportem, obsługą celną, spedycją i logistyką zajmują się wyspecjalizowane podmioty, takie jak firma transportowa Maximus w Poznaniu.

S – na czym polega spedycja?

Spedycja to nic innego, jak zorganizowanie transportu w celu zapewnienia bezpiecznego przewozu ładunku. Obejmuje obsługę przesyłki na każdym etapie: podczas jej nadawania, magazynowania, transportowania i odbioru. Usługa spedycyjna obejmuje przygotowanie zlecenia, magazynowanie, załadunek i wyładunek przesyłek. Spedycja czasami wymaga podejmowania decyzji pracowników agencji spedycyjnej w reakcji na zmieniające się warunki, a także analizowania na bieżąco sytuacji związanej z transportem.

L jak logistyka – planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw

Podział zadań w branży TSL ułatwia wykonanie prostych i złożonych dostaw. Gdy ten skomplikowany proces podzielony jest na etapy, a za każdy z nich odpowiadają specjaliści, powodzenie przedsięwzięcia jest wysoce prawdopodobne. Pojęcie logistyki obejmuje planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw. Działanie branży TSL opiera się na koordynacji przewozu ładunku. Nie byłoby to możliwe bez współpracy na wszystkich etapach transportu. Zrozumienie struktury, która kryje się pod skrótem TSL, pozwala docenić ten złożony proces. W każdej jego fazie ważna jest koordynacja i planowanie.