kruszarka do wegla

Jakie kruszarki stosowane są do rozdrabniania węgla?

Węgiel pozostaje najpowszechniej wykorzystywanym materiałem opałowym, stosowanym zarówno przez ciepłownictwo oraz energetykę, jak i indywidualnych odbiorców, używających kotłów c.o. w domach, a też budynkach użytkowych. Wśród jego zalet, najważniejszymi okazują się wysoka kaloryczność, stosunkowo korzystna cena oraz możliwość pozostania przy już istniejących systemach grzewczych. Coraz częściej odbiorcy poszukują jednak drobniejszych sortymentów.

Dlaczego kruszarki do węgla okazują się niezbędne?

Nowoczesne kotły węglowe używane zarówno przez ciepłownie, jak i elektrownie czy użytkowników indywidualnych są wyposażone w systemy umożliwiające automatyczne podawanie opału wprost do komory spalania, a także na jego niezwykle precyzyjne dawkowanie dające pełną kontrolę nad procesem spalania, a zarazem nad uzyskiwaną temperaturą.

W przypadku kotłów c.o. montowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stosowane są z reguły urządzenia z podajnikami ślimakowymi i palnikami retortowymi, które do sprawnej pracy wymagają węgla określanego mianem ekogroszku, będącego sortymentem z przedziału 5–25 mm. Jest on pozyskiwany przez przetwarzanie wysokokalorycznego węgla o bardzo niskiej zawartości siarki i niewielkiej spiekalności, który jest rozdrabniany na frakcje o odpowiednich rozmiarach uzyskiwanych za sprawą dokładnego przesiewania powstającego wyrobu.

Proces produkcji jest możliwy dzięki urządzeniom nazywanym kruszarkami do węgla, które są instalowane w przykopalnianych przedsiębiorstwach przetwórstwa węgla lub eksploatowane przez firmy zajmujące się dystrybucją opału.

W jaki sposób działają kruszarki do węgla?

Kruszarki do węgla to urządzenia, które rozdrabniają wprowadzane do kosza zsypowego bryły za sprawą dwóch obracających się walców o specjalnie dobranej geometrii. Są one wyposażone w zestaw sit pozwalających na podział powstającego materiału według uzyskanych frakcji oraz transportowania ich taśmociągami do punktu workowania lub pakowania do big-bagów.

Sprzęt tego rodzaju jest dostarczany przez firmę Arkama z Łęki Opatowskiej w województwie wielkopolskim, zajmującej się jego produkcją i może zostać użyty również do rozdrabniania materiałów o średniej twardości, w tym kruszyw sztucznych, żużla czy szkła, a także tworzyw sztucznych do regranulacji.