lean manufacturing

Szkolenie Lean Manufacturing – czy warto?

Co kilka lat można zaobserwować przewrót społeczny i technologiczny. Jest to proces nieprzewidywalny, który zaskakuje odbiorców nową formą. Za takimi zmianami warto podążać, jeśli celem, jaki przyświeca przedsiębiorstwom, jest ich stałe ulepszanie w powyższych kontekstach. Kluczowa gałąź, która jest w stanie usprawnić całość, to proces produkcyjny. Czy Lean Manufacturing skutecznie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa?

Filozofia wyszczuplonej produkcji

Lean Manufacturing jest jedną z popularnych ostatnimi laty koncepcji, która wdrażana jest, by wspomagać zarządzanie procesem produkcyjnym. Za prekursora tej filozofii uważa się japoński koncern Toyota, który wypracował proces uszczuplania tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Firma zaczęła odnosić coraz większe przychody przy jednoczesnej eliminacji określonych działań produkcyjnych. Dziś podejście koncernu Toyoty służy jako przykład zarówno dla tych małych, jak i największych przedsiębiorstw na świecie.

Wzbudzić poczucie odpowiedzialności

Filozofia Lean Manufacturingu zakłada, że wdrożenie działań przyniesie korzyści jedynie wówczas, gdy w proces zostaną zaangażowani wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Celem jest wspólne poczucie odpowiedzialności i towarzyszące temu zaangażowanie, a także wspólna troska o ogólny kształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ograniczyć marnotrawstwo w firmie

Teoria to jedno, lecz trzeba jeszcze umieć skutecznie wdrożyć ją w działania produkcyjne. Dziś w Polsce organizowane są szkolenia, które mają za cel wykształcić umiejętność posługiwania się Lean Manufacturingiem w praktyce. Niełatwo jest dostrzec czynniki powodujące straty w firmie, a jeszcze trudniej jest wyłączyć je z procesu produkcyjnego i poddać go modernizacji.

Do najczęstszych błędów w owym procesie zalicza się nadprodukcja, czyli tworzenie nadwyżek wówczas, gdy nie ma wyraźnego sygnału na zapotrzebowanie towaru, a także niewłaściwie prowadzona polityka magazynowa (chodzi tu zarówno o zbyt wysokie, jak i zbyt niskie stany). Równie częstym błędem jest nieodpowiednia organizacja pracy i wdrażanie nieskutecznych narzędzi, które nie są optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa.

Powyższe nieprawidłowości to tylko czubek góry lodowej – filozofia Lean Manufacturingu jest niezwykle obszerna, ponieważ zawiera zarówno zbiór błędów popełnianych w procesie produkcyjnym, jak i zestaw skutecznych rozwiązań dla każdego typu działalności.

Czy warto zdecydować się na szkolenie?

Wdrażanie Lean Manufacturingu do przedsiębiorstwa wymaga przede wszystkim otwartej postawy na zmiany, intelektu i umiejętności logistycznego myślenia. Zastosowanie filozofii „szczupłej produkcji” z pewnością wpłynie na wzrost jej wydajności, usprawni komunikację w przedsiębiorstwie, czy wreszcie sprawi, że w ręce klientów trafi pełnowartościowy, wysokiej klasy produkt. Dzięki szkoleniom z Lean Manufacturingu uda się doprowadzić przedsiębiorstwo do momentu, w którym można będzie zmniejszyć koszty produkcji, a zwiększyć jej wydajność.

Partnerem materiału jest TQMsoft – Lean Manufacturing w praktyce.