pomoc prawna

Dlaczego pomoc prawna jest niezbędna w procesie inwestycyjnym?

Budowa budynku mieszkalnego czy obiektu handlowego to inwestycje, które realnie wpływają na kształtowanie polskiej gospodarki. Niestety inwestorzy często spotykają się z problemami, które skutecznie utrudniają kontynuowanie robót budowlanych. Bez względu na sytuację, kompleksowa obsługa prawna będzie niezbędnym wsparciem dla każdego inwestora.

Co składa się na proces inwestycyjny?

Proces inwestycyjny rozpoczyna się już w momencie ustalania warunków zabudowy. Rozpoczęcie prac poprzedza szereg czynności przygotowawczych, które wymagają nie tylko solidnej wiedzy, lecz także znajomości procesów administracyjnych. Na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego należy ustalić, czy inwestycja będzie zabudowana zgodnie z przeznaczeniem. Niezbędne jest także określenie warunków zabudowy, co oznacza zapoznanie się z obowiązującym w danym obszarze planem zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, po którym następuje nawiązanie współpracy z wykonawcami.

Co może pójść nie tak?

Inwestor musi przejść liczne procedury, które bywają skomplikowane i niejasne. Zarówno w początkowej fazie ustalania warunków, jak i w trakcie trwających już prac mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności. Co zatem może pójść niezgodnie z myślą inwestora? Może okazać się, że projekt budowlany zawiera luki lub wady, mapy geodezyjne są nieaktualne, realizacja instalacji gazowych przedłuża się w nieskończoność, a jakość robót budowlanych nie spełnia oczekiwań inwestora.

Każdy spór czy sprawa w sądzie oznaczać może kolejne opóźnienia w oddaniu inwestycji do użytku. Dlatego właśnie niezbędne jest korzystanie z pomocy prawnej od samego początku w procesie inwestycyjnym.

Obsługa prawna – na co można liczyć?

Eksperci prawni, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i znajomości przepisów prawa budowlanego, są w stanie fachowo świadczyć swoje usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Deweloper może liczyć na pełne wsparcie podczas tworzenia umów ze stroną odpowiedzialną za poszczególne prace (architekci, projektanci, kierownicy budowy itd.).

Prawnicy z racji wykonywanego zawodu o wiele sprawniej poruszają się w zawiłych przepisach i nie jest im obcy trudny, techniczny język. Jest to nieoceniona pomoc w sytuacjach, kiedy nagli czas. W ramach usług inwestor może liczyć także skuteczne rozstrzyganie sporów sądowych oraz negocjacji, jeśli pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego powstały konflikty uniemożliwiające kontynuowanie dalszych prac. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, prawnicy będą reprezentować inwestora w procesach odwoławczych oraz sądowo-administracyjnych. Kiedy w grę wchodzi weryfikacja kwestii prawidłowych rozliczeń z podwykonawcami – usługi dobrej kancelarii także wchodzą w ich skład.

Proces inwestycyjny jest niezwykle długi i wymaga wyjątkowej znajomości aktualnych przepisów budowlanych i administracyjnych. Decydując się na obsługę prawną, inwestor będzie miał pewność, że jego interesy prowadzone są rzetelnie i zgodnie z prawem.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych.