Rozwód – wszystko co warto wiedzieć

Rozwód to ostatni krok do zakończenia małżeństwa. Niestety w Polsce coraz więcej par decyduje się na jego podjęcie. Dziś bardziej popularne jest złożenie wniosku w sądzie niż podjęcie próby ratowania związku. Co warto wiedzieć o postępowaniu rozwodowym? Na co się przygotować? Czy sąd zawsze musi przychylić się do wniosku? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Kiedy dochodzi do ustania małżeństwa?

Należy sobie zdawać sprawę, że samo złożenie pozwu nie oznacza, że sąd wyda orzeczenie o rozwodzie. Nawet jeśli powód ma twarde przesłanki potwierdzające winę drugiej strony. Przede wszystkim sąd musi określić, czy między małżonkami doszło do całkowitego rozpadu pożycia, czyli czy została zerwana przynajmniej jedna z trzech więzi: gospodarczej, fizycznej lub duchowe. Najtrudniej jest oczywiście udowodnić, że między małżonkami nie ma już żadnych uczuć. Nawet gdy oboje twierdzą, że nie łączy ich miłość, to nie zawsze jest to prawdą. Bardzo często bowiem pary pod wpływem negatywnych wydarzeń kierują się złością, poczuciem krzywdy, czy też chęcią zemsty. Znacznie łatwiej jest ustalić, czy doszło do zerwania więzi fizycznej bądź gospodarczej.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

W polskim prawie uzyskanie rozwodu to nierzadko długotrwały proces, a nie zawsze pary mogą go otrzymać. Nawet jeśli nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeknie rozwodu, w następujących sytuacjach:

  • Wniosek złożyła strona, która jest wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa. Odstęp od tej reguły ma miejsce wtedy, gdy pozwany wyraził zgodę na rozwód lub jego odmowa nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego.
  • Na rozwodzie ucierpią małoletnie dzieci małżonków, np. pogorszy się ich sytuacja materialna.
  • Rozwód z jakichkolwiek przyczyn będzie niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

Mimo wszystko taka sytuacja następuje stosunkowo rzadko.

Rozwód z orzeczeniem o winie. Kiedy konieczne jest wskazanie winnego?

Sąd w trakcie rozprawy rozwodowej zobowiązany jest wskazać osobę odpowiedzialną za rozpad małżeństwa. Nie będzie tego robił jedynie, gdy obie strony zgodnie stwierdzą, że nie oczekują takiego żądania. Co ciekawe, z reguły rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej, ponieważ sąd nie musi analizować dużej ilości dowodów i przesłuchiwać świadków. Natomiast wskazanie winnego jest bardziej skomplikowane. W przypadku, gdy oboje małżonkowie są winni w różnej mierze, to właśnie takie informacje znajdą się w orzeczeniu sądu. Tak naprawdę orzeczenie winy nie ma dla stron większego znaczenia. Wyjątek następuje wtedy, gdy na skutek rozwodu pogorszy się sytuacja materialna osoby niewinnej. Wtedy może starać się o alimenty. Z zasady przyznawane są na okres 5 lat. Tylko w naprawdę skrajnych przypadkach ten czas może ulec wydłużeniu. Obowiązek alimentacyjny ustanie też, gdy osoba, na której rzecz został zasądzony, wejdzie w nowy związek.

Co powinien zawierać rozwód o rozwód?

Powód, czyli osoba składająca pozew o rozwód powinien w nim zawrzeć swoje oczekiwania. Poza określeniem tego, czy chce rozwodu z orzekaniem o winie, czy też nie, musi wskazać, jak według niego sąd powinien rozstrzygnąć sprawę dotyczącą opieki nad dziećmi (o ile są małoletnie). Kwestie dotyczą zarówno tego, z którym rodzicem mają zamieszkać, jak mają wyglądać kontakty z drugim z nich, jak i wysokości alimentów. Obowiązkowe jest też wskazanie dowodów na to, że doszło do rozkładu pożycia oraz świadków, którzy posiadają realną wiedzę na temat małżeństwa. W niektórych przypadkach w trakcie rozwodu dopuszczalny jest też podział majątku. Z tym że tylko wtedy, gdy wszystko będzie przebiegać sprawnie i nie dojdzie do nadmiernej zwłoki. Najczęściej na takie rozwiązanie mogą liczyć małżonkowie, którzy są zgodni i doszli do porozumienia. Jednak znacznie częściej majątek jest dzielony już po orzeczeniu rozwodu. Postępowanie może przeprowadzić sąd lub notariusz (o ile panuje zgodność co do podziału). Dodatkowo do pozwu powinien zostać dołączony skrócony odpis aktu zawarcia małżeństw i urodzenia małoletnich dzieci.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/