jakie rury wybrac do kotlow kondensacyjnych

Rodzaje rur do kotłów kondensacyjnych

Kocioł kondensacyjny to urządzenie grzewcze, które pracuje w trybie zamkniętej komory spalania. W odróżnieniu od pieca tradycyjnego wykorzystuje energię zawartą w gorących spalinach, by dodatkowo ogrzewać wodę. Oznacza to, że spaliny tracą część ciepła i skraplają się. Dlatego rury kominowe do pieców kondensacyjnych muszą być odporne na działanie zawartych w kondensacie związków siarki i azotu. Muszą też działać sprawnie na nadciśnieniu.

Jakie rury stosuje się do kotłów kondensacyjnych?

Wysoka odporność na działanie kwasowych skroplin to jeden z najważniejszych czynników związanych z wymaganiami do rur kominowych. Dlatego, jak informuje przedstawiciel firmy TanieKominy.pl rury kominowe do kotłów kondensacyjnych wykonywane są z kwasoodpornej stali nierdzewnej. Ma to związek z obecnością spalin o niskiej temperaturze, które skraplają w niej i są odprowadzane do ujścia kanalizacyjnego. Poza samym materiałem wykonania rur kominowych kotłów kondensacyjnych należy również wziąć pod uwagę ich średnicę. Kotły te mogą posiadać jedną rurę wyprowadzoną z budynku, przez którą usuwają spaliny i pobierają powietrze. Taka konstrukcja rury w rurze wymaga zastosowania średnicy 80/125 mm (rura spalinowa 80 mm a zasilająca 125 mm). Gdy kominy z nierdzewki są krótsze, można zmniejszyć ich średnicę do wariantu 60/100.

Kocioł kondensacyjny a podłączenie kominowe

Właściciel kotła kondensacyjnego musi wziąć pod uwagę również kwestię poprowadzenia rur kominowych. Opcja rury w rurze i podłączenie boczne to tylko jeden z wariantów. Drugi to wyprowadzenie dwóch rur rozdzielczych. W takim przypadku ich średnica to 80 mm. Można je wyprowadzić ponad dach lub podłączyć do istniejącego komina murowanego. Tu jednak słowo przestrogi – murowane systemy kominowe nie nadają się do pieców kondensacyjnych. Spływający po ściankach kondensat może z czasem wnikać w ściany i przedostawać się do wnętrza pomieszczeń. Dlatego zaleca się wprowadzenie rury kwasoodpornej nierdzewnej do środka komina murowanego. Zapewnienie odpowiednich warunków tlenowo-spalinowych dla kotła kondensacyjnego jest kluczowe dla jego prawidłowego działania. Gdy rura kominowa wyprowadzona jest przez ścianę, musi zostać odsunięta od otworu okiennego co najmniej o 50 cm i mieć 3-procentowy spadek ku kotłowi.