ultrasonofraf badnanie usg

Jak kontrolować jakość obrazu podczas wykonywania badań aparatem ultrasonograficznym?

Otrzymanie prawidłowego wyniku badania USG, wymaga od diagnosty znajomości działania aparatów ultrasonograficznych. Dzięki posiadanym umiejętnościom obsługi tychże urządzeń, a przede wszystkim ustawień obrazu, możliwe jest uzyskanie wielu szczegółowych informacji niezbędnych w dalszej diagnostyce lub procesie leczenia. Jak prawidłowo kontrolować jakość obrazu podczas badań USG?

Czym jest ultrasonografia w prezentacji B?

W diagnostyce obrazowej wyróżnia się kilka rodzajów technik ultrasonograficznych. Jednym z podstawowych jest USG w prezentacji B (ultrasonografia B-mode). Fale akustyczne o wysokich częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka, które są generowane przez głowicę aparatu, odbijają się od danych struktur. Powstałe w ten sposób echo przedstawiane jest w różnych odcieniach szarości na czarnym tle (tzw. echoujemne struktury).

Uzyskane przekroje pozwalają dokładnie zbadać narządy, jednak diagnosta powinien pamiętać o podstawowych ustawieniach aparatu do USG. W innym przypadku obraz może być za jasny lub za ciemny, a także niewyraźny, co może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy.

Jakie podstawowe parametry pozwolą uzyskać obraz dobrej jakości?

Każdy z ultrasonografów pozwala na wprowadzenie ustawień obrazu, w zależności od badanego obszaru i indywidualnych anatomicznych uwarunkowań pacjenta. Nowoczesne aparaty USG od firmy Samsung dostępne w ofercie autoryzowanego dystrybutora GEMED mają zastosowane również inne funkcje pozwalające uzyskać obraz wysokiej jakości. Jednak, by móc posługiwać się zaawansowanymi modułami, warto pamiętać o tych podstawowych, do których należy:

  • zakres dynamiki (z ang. dynamic range) – określa różnicę między najciemniejszym a najjaśniejszym fragmentem obrazu; szerszy zakres dynamiki sprawia, że obraz na ekranie aparatu jest bardziej „wygładzony”, natomiast węższy zakres powoduje zwiększenie kontrastu, przez co obraz jest „twardszy”,
  • głębokość – to jeden z ważniejszych parametrów, który służy dopasowaniu pola widzenia aparatu do położenia badanego narządu,
  • zasięgowa regulacja wzmocnienia (z ang. time gain compensation – TGC) – przy pomocy potencjometrów możliwa jest regulacja wzmocnienia na danych głębokościach obrazu,
  • wzmocnienie – czyli tzw. jasność sygnału regulowana przy każdej zmianie położenia głowicy.