Drukarka 3D

Rodzaje drukarek 3D

Różnorodność drukarek 3D spowodowana jest stosowaniem wielu rodzajów technologii i zaspokajaniem bardzo zróżnicowanych potrzeb klienta. W druku 3D stosowanych jest szereg technologii różniących się od siebie procesami wytwórczymi, materiałami jakie są w nich wykorzystywane oraz rodzajem obiektów, jakie można z nich wykonać. Część technik służy tworzeniu stosunkowo prostych i niedrogich detali, część do bardzo precyzyjnych, a część do bardzo wytrzymałych.

Technologie druku 3D

Wyróżniamy sześć głównych rodzajów technologii druku 3D: FDM (druk 3D z termoplastów), żywice światłoutwardzalne (SLA, DLP, PolyJet / MJP, inne), CJP (druk 3D w pełnym kolorze z proszku gipsowego), SLS i MJF (druk 3D ze sproszkowanych tworzyw sztucznych), SLM, DMP, DMLS i EBM (druk 3D ze sproszkowanych metali) oraz LOM (druk 3D z folii lub papieru).

Niekiedy mianem druku przestrzennego nazywa się inne metody wytwórcze, co do których można mieć wątpliwości, czy jest to jeszcze druk 3D. Są to: biodrukowanie 3D, drukowanie 3D z betonu (drukowanie 3D domów), druk 3D żywności, gdzie możemy nakładać masy żywieniowe na podobnej zasadzie jak hydrożele w biodrukowaniu 3D.

Rodzaje drukarek 3D ze względu na rodzaj filamentu

W zależności od technologii drukowania i wykorzystywanego materiału można podzielić drukarki 3D na kilka zasadniczych kategorii:
Wykorzystujące termoplast w formie żyłki

  • FDM (Fused Deposition Modelling)/FFF (Fused Filament Fabrication)

Wykorzystujące żywice światłoutwardzalne

  • SLA (stereolitografia)
  • DLP (Digital Light Processing)
  • MJP (Multi-Jet Printing, PolyJet)

Wykorzystujące technologię proszkową

  • CJP (Color Jet Printing)
  • Binder Jetting
  • SLS (Selective Laser Sintering)
  • SLM/DMLS (Selective Laser Melting/Direct Metal Laser Melting)
  • EBM (Electron Beam Melting)
  • MJF (Multi-Jet Fusion)

Biodrukowanie (bioprinting)

Drukowanie z żywego materiału biologicznego. Można w ten sposób uzyskać fragmenty tkanek, a nawet narządy.

Druk z mas plastycznych

Wykorzystywany głównie w dziedzinach artystycznych i cukiernictwie. Możliwe jest drukowanie z takich materiałów, jak czekolada czy ceramika.

Druk LOM (Laminated Object Manufacturing)

Metoda polegająca na drukowaniu przestrzennym przy pomocy warstw papieru z klejem i laminatu poliestrowego, wycinanych przy pomocy lasera.

Rodzaje drukarek 3D ze względu na przeznaczenie

Drukarki przemysłowe

Drukarki przemysłowe 3D mają za zadanie drukowanie mocnych, precyzyjnych oraz wytrzymałych mechanicznie, termicznie i chemicznie modeli o dużych gabarytach.Przemysłowe drukarki 3D są przystosowane do tworzenia zaawansowanych, w pełni funkcjonalnych prototypów, ale także produktów finalnych. Drukować można narzędzia i oprzyrządowania w formie pojedynczych modeli, ale też krótkie serie. Wydruki dostosowywane są do indywidualnych preferencji klienta. Przemysłowy druk 3D umożliwia wytworzenie elementów zastępczych o właściwościach podobnych, a niekiedy przewyższających cechy fizyczne elementów końcowych tworzonych w sposób tradycyjny. Sprawdź: https://ubot3d.pl/linia-przemyslowa/

Drukarki dla biznesu

Są to drukarki o większych wymaganiach niż drukarki domowe. W tym przedziale znaleźć można praktycznie wszystkie najpopularniejsze drukarki 3D klasy desktop, jednak o wyższych wymaganiach co do jakości i powtarzalności oraz relatywnie prostej obsłudze. W ślad za wymaganiami idzie wyższa cena. Mamy tu do czynienia z drukarkami 3D klasy desktop, ale o lepszych funkcjonalnościach (np. dwie głowice drukujące) lub większym obszarze roboczym (standardowo desktopowe drukarki 3D posiadają obszary na poziomie 20 cm w osiach XYZ +/- 3 cm) Sprawdź także: https://ubot3d.pl/linia-biznes/

Zastosowanie drukarek w edukacji

Wytwarzanie metodami druku 3D staje się integralną częścią naszego życia, dlatego stało się koniecznością zapoznawanie z tą technologią nie tylko studentów, ale i dzieci w wieku szkolnym.

Wydrukowane w 3D eksponaty, takie jak na przykład części anatomiczne są nieocenioną pomocą dla nauczycieli. Natomiast obecność namacalnych obiektów oraz możliwość ich dotknięcia i dokładnego obejrzenia znacznie pomaga w rozwijaniu wyobraźni.

Posiadanie drukarek 3D w szkołach pozwala na pobudzanie wyobraźni. Dla młodszych dzieci oznacza świetną zabawę, natomiast dla starszych eksperymentowanie z techniką i tworzenie prototypów. Przyszli inżynierowie i projektanci otrzymują możliwość korzystania z narzędzi, które pozwolą im budować przyszłość.