silikon w lotnictwie

Produkty silikonowe w lotnictwie i technice kosmicznej

Warunki, jakim są poddawane elementy pojazdów lotniczych i kosmicznych, wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań o podwyższonej wytrzymałości i trwałości. Do takich materiałów należy silikon. Wyroby z niego są powszechnie stosowane wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z ekstremalnymi temperaturami i substancjami chemicznymi. W przestrzeni lotniczej dochodzi do tego promieniowanie jonizujące i warunki próżni. Jakie elementy z silikonu wykorzystuje się w lotnictwie i technice kosmicznej?

Wyroby silikonowe stosowane w maszynach lotniczych i kosmicznych

Zarówno przemysł lotniczy, jak i kosmiczny korzysta z gumy silikonowej, a w szczególności pewnej odmiany silikonu – gumy fluorosilikonowej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odporność na rozdzieranie, odpornością na oleje mineralne i syntetyczne, a także skrajnie wysoką lub niską temperaturę. W lotnictwie i technice kosmicznej wyroby silikonowe stanowią uszczelki profilowe okien statków powietrznych, w układach mechanizmów pneumatycznych, jako uszczelnienia drzwi statków powietrznych oraz w formie taśm bagażowych. Materiał stosuje się również w formie plomb w przemyśle kosmicznym.

Czym jest kauczuk fluorosilikonowy i jakie ma właściwości?

Kauczuk fluorosilikonowy stosowany w lotnictwie i technice kosmicznej otrzymuje się w wyniku fluorowania kauczuków metylosilikonowych. W rezultacie uzyskuje się materiał zawierający około od 23 do 28% fluoru, co zwiększa zakres właściwości charakterystyczny dla standardowego silikonu. Jak wyjaśnia producent wyrobów gumowych i silikonowych Larkis, w stosunku do nich, wyroby z gumy fluorosilikonowej, mają lepsze własności fizykomechaniczne. Są też odporne na odkształcenia trwałe przy ściskaniu, czynniki atmosferyczne, takie jak temperatura, ozon i promieniowanie UV.