przeglad budynku

Jakie czynności obejmuje pięcioletni przegląd budynku?

Wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników tych budynków i ich komfort, a także bezpieczeństwo samej konstrukcji. Co więcej, obowiązek wykonywania rocznych czy 5-letnich przeglądów budynków wynika z przepisów prawa budowlanego. Podpowiadamy, kiedy powinno się wykonywać pięcioletni przegląd budowlany i jakie czynności on obejmuje!

Jakie obiekty podlegają 5-letnim przeglądom i kiedy należy je wykonywać?

Praktycznie każdy obiekt mieszkalny, usługowy, biurowy, budynek użyteczności publicznej czy obiekt sportowy wymaga okresowych przeglądów w toku ich eksploatacji. Za okresową kontrolę obiektu budowlanego odpowiada jego właściciel lub zarządca budynku. Należy pamiętać, że przeglądom 5-letnim podlegają także budynki jednorodzinne, budownictwa zagrodowego oraz letniskowego.

Przegląd pięcioletni obejmuje dodatkowo aspekty przeglądu rocznego. Jest o wiele bardziej obszerny niż przegląd roczny, dlatego wykonuje się go raz na pięć lat. Wszystkie zlecane przeglądy okresowe budynków są wykonywane przez naszych specjalistów posiadających uprawnienia budowlane – dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielem firmy IMPACT z Gdańska.

Warto w tym miejscu dodać, że Nadzór Budowlany ma prawo nałożyć na właściciela lub zarządcę budynku karę grzywny, jeżeli nie wykonuje on okresowych przeglądów budynków.

Jakie elementy budynku są poddawane kontroli?

Podczas przeprowadzania pięcioletniego przeglądu budynku zostają poddane kontroli wszystkie elementy budynku narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i mechanicznych. Sprawdzane są m.in. instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje elektryczne, piorunochronne, gazowe czy  przewody kominowe. Specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane badają dokładnie stan techniczny użytkowanego obiektu oraz jego przydatności do eksploatacji. Kontroli podlega także ogólna estetyka budynku oraz jego otoczenia.

Z każdego 5-letniego przeglądu budynku sporządza się protokół, który zawiera bogatą dokumentację fotograficzną wraz z opisami uszkodzeń i sposobami ich naprawy. Protokoły te dają wiedzę o aktualnym stanie technicznym budynku i pozwalają na szybką eliminację ewentualnych usterek czy zaniedbań. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i zaniedbań właściciel lub zarządca jest obowiązany do ich naprawy albo usunięcia.