rozwod

Rozwód – jakie formalności są niezbędne?

Wzięcie rozwodu może być decyzją pod wpływem chwili, ale są z tym związane formalności, których załatwienie trochę potrwa. Najlepiej będzie od samego początku nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką. Pomoc prawnika jest nieoceniona w przypadku trudniejszych rozwodów, ale może przydać się w każdej sprawie.

Jak rozpocząć starania o rozwód?

Decydując się na rozwód w Warszawie bez problemu można znaleźć kancelarię, która będzie prowadziła sprawę. Ważnym krokiem na samym początku jest sporządzenie pozwu o rozwód – trzeba go napisać, a następnie złożyć do odpowiedniego sądu. Pozew rozpoczyna całość procedur zmierzających do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Pozew zostanie rozpatrzony przez sąd. Czasami zdarza się, że wnoszący popełni błędy w dokumencie lub nie dostarczy wymaganych dowodów, innych dokumentów. Nie ma to miejsca, jeśli nad poprawnym przebiegiem sprawy rozwodowej czuwa adwokat. Zaistniałe błędy czy braki należy poprawić, zanim sprawa będzie mogła być kontynuowana.

Rozwód – jak przebiega rozprawa?

Ważnym punktem w formalnościach rozwodowych jest rozprawa sądowa. Na tej podstawie przyznawane są alimenty w Warszawie lub orzeka się o winie jednej ze stron. Na rozprawie mogą zostać przedstawione różne dowody potwierdzające zasadność rozwodu lub obciążające partnerów.

Sprawy, podczas których obie strony są zgodne co do rozwodu, np. wynikającego z rozpadu pożycia małżeńskiego lub innych przyczyn, nie są skomplikowane. Nie zawsze jednak tak jest. Niekiedy partnerzy nie chcą sobie niczego ułatwiać. Starania o alimenty lub podział majątku wymuszają kolejne rozprawy sądowe.

Kancelaria adwokacka a rozwód

Istnieją kancelarie specjalizujące się w sprawach rozwodowych. Można skorzystać z ich wsparcia i ułatwić sobie przebrnięcie przez ten nieprzyjemny czas. Sprawa rozwodowa przy odpowiednim przygotowaniu i zadbaniu o właściwy dobór dokumentów składanych razem z pozwem stanowi zwykłą formalność.

Podsumowując, podczas starania się o rozwód najważniejszy jest poprawnie skonstruowany pozew. Taki wniosek należy przedłożyć w odpowiednim sądzie okręgowym.