kolumna dsm

Kolumny DSM – jakie mają zastosowanie?

Każdy grunt ma swoje parametry, które decydują o tym, czy na jego terenie bezpieczne jest na przykład stawianie sporych konstrukcji. W tym wypadku decyduje szczególnie nośność gruntu, czyli po prostu nacisk, który grunt jest zdolny wytrzymać bez osunięcia się i tym samym spowodowania nawet katastrofy budowlanej. Nośność można jednak poprawić stosując kolumny DSM. Gdzie są stosowane i kto zajmuje się ich wykonaniem?

Kolumny DSM – kto je wykonuje?

Konstrukcje takie jak konstrukcje DSM są wykonywane przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach gruntowych. Mowa tu więc o firmach, które znają się na pracy z gruntem, a także odpowiednim zabezpieczeniu go, czy też zmianie jego parametrów tak, by dało się na nim zrealizować zaplanowaną inwestycję budowlaną.

Przykładem może być firma CM Construction, której specjalnością jest właśnie tworzenie kolumn DSM, czy też zabezpieczenie wykopów, dzięki któremu w jak najbardziej bezpiecznych warunkach realizowane mogą być nawet skomplikowane inwestycje budowlane na terenie miast. Firma ta oferuje znacznie więcej niż tylko stworzenie kolumn DSM. W jej ofercie znajdziemy też gwoździowanie skarp, czy też szeroko pojęte roboty ziemne i prace geotechniczne.

Kolumny DSM – czym są, jakie jest ich zastosowanie?

Kolumny DSM to alternatywa dla pali. Wykonuje się je na terenach, gdzie grunt ma niską nośność po to, by ją zwiększyć. W ten sposób podłoże jest wzmacniane i można na jego terenie postawić na przykład budynek, czy też inną konstrukcję taką jak most lub wiadukt. Sama technologia jest dość młoda, gdyż powstała w Japonii około pół wieku temu. Miało to bowiem miejsce w latach 70. XX wieku.

Wykonanie kolumn DSM polega na wykonaniu w gruncie serii pojedynczych kolumn, które tworzone są z odpowiedniego spoiwa, który najczęściej ma postać zaczynu cementowego lub suchego cementu i wapnia. Następnie takie spowio wchodzi wwymagane reakcje, dzięki temu, że w glebie znajduje się woda. W ten sposób grunt jest wzmacniany, a jego nośność rośnie, dzięki czemu na jego terenie można w bezpieczny sposób prowadzić inwestycję budowlaną.