ochrona roslin w rolnictwie

Jak prowadzić skuteczną ochronę roślin w rolnictwie? 

Roślinom uprawianym na polach zagrażają niezliczone szkodniki, chwasty i choroby. Dlatego całkowita eliminacja środków ochrony roślin nie jest możliwa. Stosowanie pestycydów jest konieczne, w przeciwnym razie należy liczyć się z utratą plonów. Natomiast warto starać się, by wykonywane na polu opryski stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla ekosystemu.

Metody ochrony roślin

W celu ograniczenia szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko zaleca się stosowanie integrowanej ochrony roślin. W tym podejściu stosuje się wszystkie metody ochrony roślin, czyli:

  • fizyczną, w tym termiczne odkażanie gleby,
  • mechaniczną, która polega na zbieraniu i niszczeniu szkodników, usuwaniu porażonych roślin oraz chwastów,
  • biologiczną, w której szkodniki zwalcza się z wykorzystaniem ich naturalnych wrogów,
  • chemiczną, polegającą na stosowaniu pestycydów,
  • agrotechniczną, która polega na stworzeniu optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin przez prawidłową uprawę, nawożenie, dobór odmian itp. – istotnym elementem jest zmianowanie.

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej rozwinięty sposób zwalczania chorób, chwastów i szkodników roślin bazuje na pestycydach. Dostępne obecnie środki chemiczne celują w konkretne grupy gatunków, toteż charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością.

Nowoczesne opryskiwacze polowe

Nowoczesne maszyny rolnicze, takie jak opryskiwacze Caruelle, konstruowane są w taki sposób, by maksymalizować ich wydajność, skuteczność prowadzonych zabiegów agrotechnicznych, a jednocześnie ograniczać negatywny wpływ oprysków na środowisko. Jednym ze sposobów na ochronę środowiska w podczas wykonywania oprysków jest skrócenie czasu zabiegu, co osiąga się przez stosowanie możliwie największych pojemności zbiorników i użycie belek opryskowych o dużych rozpiętościach. Szukając opryskiwacza ze zbiornikiem o naprawdę dużej pojemności, warto zwrócić uwagę na model Caruelle Olympia, który w największej wersji pomieści nawet 6000 l.

Istotną cechą opryskiwacza jest szerokość belki. Opryskiwacze Caruelle dostępne w ofercie KAGRO dostępne są z belkami w kilku wersjach. Belki rozkładane pneumatycznie w zależności od modelu mogą pochwalić się szerokością do nawet 44 metrów (ALU Boom). Tak duża szerokość belki zapewnia szybkie i równomierne wykonanie oprysku na bardzo dużych polach.