Złom stalowy i jego wykorzystanie

Ogromną zaletą złomu stalowego jest fakt, że może podlegać on ponownemu przetworzeniu bez utraty swoich właściwości. Ponowne użycie stali sprawia jest ona bardzo ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem. Czym jest złom stalowy i gdzie można go wykorzystać? Odpowiedź znaleźć można w tekście poniżej. 

Złom stalowy – czym jest?

Pod pojęciem złomu stalowego rozumiemy stalowe odpady poprodukcyjne i poamortyzacyjne, które mogą zostać poddane procesowi przerobu technicznego. Może on polegać na wydzieleniu z całości odpadów tylko tej części, która spełnia określone wymagania. Przerób techniczny polega na ręcznym lub automatycznym sortowaniu, strzępieniu, separacji, cięciu oraz zagęszczaniu, które pozwala uzyskać odpowiednią masę nasypową. Tego typu usługi można znaleźć wyszukując w Google frazę złom stalowy w Toruniu.

Jedną z odmian złomu stalowego jest złom stalowy wsadowy. Jest on przygotowywany w taki sposób, żeby jego postać, wymiary oraz masa nasypowa umożliwiały wykorzystanie go jako materiału wsadowego w procesie stalowniczym. Wymiary pojedynczego kawałka nie mogą przekraczać 1,5 m x 0,5 m x 0,5 m, wymiary paczki nie mogą przekraczać 0,8 m x 0,5 m x 0,5 m, a jej masa musi wynosić mniej niż 300 kg.

Złom stalowy – gdzie można go wykorzystać?

Złom stalowy w zależności od typu wykorzystać można w różny sposób. Wspomniany wyżej złom wsadowy znajduje swoje zastosowanie w metalurgii oraz procesie przetopu. Innym rodzajem jest złom niewsadowy. Wymaga on wcześniejszego pozbycia się z niego zanieczyszczeń. Najczęściej odbywa się to poprzez rozdrobnienie, kruszenie lub cięcie oraz odwirowanie.

Do procesu odzyskiwania stali wykorzystuje się dwie techniki – spalanie i magnetyczną segregację. Po odzyskaniu stal przetapiana jest przy pomocy pieców hutniczych. Ogromną zaletą złomu stalowego jest możliwość jego ponownego przetworzenia bez utraty jego właściwości. Pozyskana w ten sposób stal wykorzystywana jest między innymi do budowy maszyn lub konstrukcji budowlanych.