Team building – postaw na doskonałe relacje w grupie

Badania naukowe jasno wskazują, że atmosfera, jaka panuje w grupie osób, które codziennie ze sobą współpracują bądź przebywają, odgrywa niebagatelne, bezpośrednie znacznie w efektywności wykonywanych przez nie zadań. Nic więc dziwnego, że ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród szerokiego grona odbiorców cieszy się team building. Na czym polega? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! 

Krótka charakterystyka team building

Team building to w dosłownym tłumaczeniu na język polski budowanie zespołu. Definicja została sformułowana przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor. Pojęcie team buildingu odnaleźć można także w znanym Kodeksie Outdooru. W najogólniejszej charakterystyce są to wszelkie formy integracji, wzmocnienia wzajemnych relacji w grupie. Co więcej, team building ma na celu przede wszystkim lepsze, wzajemne poznanie się  członków danego zespołu. Poznanie wzajemnych mocnych i słabych stron znacząco ułatwiają zdefiniowanie wzajemnych ról w zespole. Co więcej, doskonałe poznanie swoich zalet, walorów oraz słabości, usprawnia wzajemną współpracę. Wśród specjalistów utarło się słuszne przekonanie, że team building jest fundamentem, podwaliną do sprawnego funkcjonowania każdej firmy, organizacji bądź zorganizowanej grupy osób, która działa w każdym innym, dowolnie wybranym celu.

Na czym polega team building? Przydatna praktyka.

Team building to w praktyce organizowanie zajęć, dzięki którym już po kilku spotkaniach możemy obserwować wzbogacenie relacji w danej grupie. Co więcej, w ramach przemyślanych, celowych zachowań, budujemy zespół, integrujemy osoby, które wchodzą w jego skład, polepszamy wzajemne zaufanie, jak również uczymy efektywnej i owocnej współpracy. Co więcej, tego typu formy integracji doskonale rozwiązują także problemy komunikacyjne pojawiające się w zespole, które są w wielu przypadkach powszechne.

Najczęściej team building przybiera formę interaktywnych działań, eksperymentów, ćwiczeń, jak również warsztatów zespołowych. Co jednak najważniejsze, zadania prowadzą do współpracy w realnym działaniu. Niezwykle cennym doświadczeniem dla członków zespołu jest wspólne rozwiązywanie problemów, pokonywanie przeszkód i finalne zaliczanie zadań.

By jednak formy integracji mogły przynieść planowane efekty, muszą przebiegać w określonym porządku, logicznie dobranych grach integracyjnych. Co więcej, w zależności od specyfiki danej grupy osób, wszelkie działania powinny być doskonale dopasowane tematycznie. Niebagatelne znaczenie ma także właściwe dobranie poziomu zaawansowania ćwiczeń do umiejętności grypy.

Team building i statystyki

W związku z dużą popularnością technik team buildingu i wykorzystaniem go na szeroką skalę, dziś możemy oprzeć skuteczność wielu, różnorodnych form integracji grupy na konkretnych liczbach, co w sposób jednoznaczny zobrazuje skuteczność podejmowanych kroków. Według badań integracja grupy w charakterze pozazawodowym wzrasta mniej więcej o 65%. Team building pozwala na osiągnięcie postaw prozespołowych w 54%. Współpraca i komunikacja pomiędzy członkami zespołu wzrasta aż o 43%. Umiejętność sprawnego rozwiązywania nawet najbardziej zawiłych problemów i konfliktów to wzrost o 21%. Wraz ze zwiększeniem poziomu zaawansowania wykonywanych ćwiczeń czy zadań, będziemy mogli osiągać coraz wyżej założone cele. Nic więc dziwnego, że team building uznawany jest przez kadry menadżerskie jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów na budowanie zgranego zespołu.