koscioly w krakowie

Historia Krakowa i dziedzictwo kulturowe miasta

Mówiąc o Krakowie większość zapewne widzi przed oczami okazały Rynek oraz Wawel, jednak nie tylko te symbole stanowią miasto rozpoznawalnym. W mieście odbywało się wiele uroczystości, w tym hołd mistrza zakonu krzyżackiego – Albrechta Hohenzollerna – złożony polskiego królowi. Na uwagę zasługują piękne i wyjątkowe dzieła sztuki – ołtarz Kościoła Mariackiego, który jest dziełem Wita Stwosza.

Najważniejsze dokonania w Krakowie

Dwór na Wawelu został okrzyknięty ogniskiem kultury renesansowej, co zawdzięcza się Bonie Sforzy – żonie ówczesnego króla. Wiek XVI został mianowany złotym, ponieważ miasto stało się centrum handlowym na arenie międzynarodowej. Ponadto w tamtych czasach notowano wiele ważnych wydarzeń politycznych, odbywała się produkcja rzemieślnicza i powstało wiele dzieł. Mnóstwo nurtów architektonicznych przenoszono wówczas do budownictwa prowincjonalnego – stanowiły inspirację dla społeczeństwa. Tak zwany złoty wiek dobiegł końca wraz z przeniesieniem siedziby królów do Warszawy, co miało miejsce na przełomie XVI i XVII wieku, lecz Kraków jeszcze przez dłuższy czas pozostawał miejscem koronacji. W latach 1655-1657 miał miejsce Potop Szwedzki, w wyniku którego dokonano wielu zniszczeń i kradzieży. Przepadło mnóstwo dzieł sztuki, które stanowiły dziedzictwo kulturowe. Kolejnymi przykrymi wydarzeniami były rozbiory – w ich wyniku Kraków zaczęły opuszczać bogate rodziny.

Koscioly w Krakowie

Najgorszy jednak był fakt dostania się pod panowanie obcych państw – te wszystkie wydarzenia zmieniły wszystko na zawsze. Jedynym, co stanowiło jeszcze otuchę dla społeczeństwa była wiara i dlatego Kraków został mianowany duchową stolicą Polski. Pomogło w tym również otwarcie Muzeum Narodowego w roku 1879, powstało na pierwszym piętrze Sukiennic. Nieocenioną pomoc przynieśli artyści, którzy przekazali do nowo powstałej instytucji swoje dzieła.

Twórczość po rozbiorach Polski

Wiek XIX i XX stanowiły przełom w dziedzinie malarstwa historycznego oraz sztuce, wkroczono w okres Młodej Polski. Na portalu https://krakowculture.pl znajduje się co najmniej kilka przykładów działalności artystów. Wskazuje się między innymi na wyjątkowe dzieło Jana Matejki, z którego rąk powstały zapierające dech w piersi obrazy. Ukazywał w ten sposób przyczyny, przebieg oraz skutki wszystkich dramatycznych dla Polski wydarzeń. Nierzadko prezentował także swoje nadzieje na rychłe odzyskanie wolności przez nasz kraj. Do prac przy powstawaniu witraży angażowano studentów Szkoły Sztuk Pięknych mieszczącej się w Krakowie, funkcję rektorów pełnili tam Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. Pierwsza z tych postaci stworzył kilka dzieł, które były pewnego rodzaju odzwierciedleniem ówczesnego miasta. Przejawiała się również optymistyczne plany przebudowy wzgórza wawelskiego. Wyspiański napisał również dramaty, które zostały docenione i przyczyniły się do tego, iż autor został dołączony do grona wybitnych wieszczów narodowych. Stanął obok Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasickiego oraz Juliusza Słowackiego. Te wszystkie przykłady stanowią szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe Krakowa.